EM111DINAV 32A Enfas 230V Elmätare med kommunikation. Carlo Gavazzi.

Värme/Kylmängdsmätare

EM111 Elmätare från Carlo Gavazzi. Välj M-bus eller Modbus över RS485.

- +
Tag: Kamstrup

Beskrivning

EM111 Elmätare 32A 230V. Kommunikation via m-bus eller modbus över RS485.

Debiteringsgodkänd (PFA)