EM540DINAV 65A Trefas Elmätare med kommunikation. Carlo Gavazzi

Värme/Kylmängdsmätare

EM540 Elmätare från Carlo Gavazzi. Välj M-bus eller Modbus över RS485.

- +
Tag: Kamstrup

Beskrivning

EM540 ENERGIMÄTARE MID 65A 400V. Kommunikation via m-bus eller modbus över RS485.

Debiteringsgodkänd (PFA)

Ny design med patenterat terminalskydd som ökar säkerheten vid installation och minskar montagetiden.

Se film här