Exigo Ardo. HCA283DWM-4 24VAC Regulator för värme och pannstyrning (m-bus)

Värme/Kylmängdsmätare

Exigo Ardo. Komplett regulator för värme och pannstyrning 4AI, 8DI, 4UI, 5AO, 7DO. TCP-port och RS485-port för Modbus, BACnet eller EXO. M-bus-port för M-bus.

- +
Tag: Kamstrup

Beskrivning

Exigo Ardo är regulatorer för värme- och pannstyrning som gör varje steg från installation till handhavande och underhåll enklare än någonsin. Bara anslut regulatorn, ställ in önskade värden och starta upp. Den kan användas fristående eller integreras i ett nätverk. Den har inbyggt stöd för många språk och är anpassad både för DINskenemontage och för montering i apparatskåpsdörr.