Fidelix-AI-8

Värme/Kylmängdsmätare
- +
Tag: Kamstrup

Beskrivning

COMBI-36 Fidelix, Kombinationsmodul.

– 12 digitala ingångar
– 8 digitala utgångar
– 8 analoga ingång
– 8 analoga utgångar
– Optimal beträffande storlek och funktion
– Jackbara anslutningsplintar
– RS-485 kommunikation med Modbus- protokoll
– Montage på DIN-skena

COMBI-36 modulen kombinerar fyra olika modultyper. Kombi modulen är konstruerad för små applikationer, men är också lämpad i stora projekt på grund av optimering av storlek och funktion. Funktionerna är identiska med singel modulerna.

Modulen är försedd med eeprom för lagring av data vid spänningsbortfall. Moduladress och kommunikationshastighet väljs med dip-brytare på modulen.

COMBI-36 modulen ses som fyra separata moduler och reserverar därmed fyra adresser. Digitala in får adress vald med dip-brytare, digitala ut får adressen DI+1, analoga in får adressen DI+2 och analoga ut får adressen DI+3.

Digitala ingångar DI-12 punkterna används för anslutning mot potentialfria kontakter. Normalt slutna eller normalt öppna kontakter kan användas. Varje punkt kan individuellt konfigureras som larmpunkt, indikeringspunkt eller pulsräknare. Minsta tillåtna pulslängd kan ställas individuellt för varje punkt.

Digitala utgångar DO-8 punkterna används för att via reläutgångar styra valfria objekt. Varje utgångsrelä är växlande potentialfri och kan även styras manuellt med “1-0-AUT” brytare på modulen. Vid bortfall av kommunikation mellan modul och undercentral, intar utgångarna fördefinierad status. Respektive indikerings led är tänd då motsvarande relä är aktiverat.

Analoga ingångar AI-8 punkterna används för anslutning mot analoga mätkretsar. Varje punkt kan individuellt konfigureras för att mäta resistiva givare, ström loopar eller spänningssignaler. Konfigureringen sker med jumperinställningar på modulen. A/D-omvandlaren är en 20-bitars sigma-delta omvandlare, vars dämpning vid 50 Hz är bättre än 110 dB. Modulen kan även användas för anslutning mot potentialfria kontakter.

Analoga utgångar AO-8 punkterna används för att generera reglerade spänningssignaler. Varje kanal kan individuellt konfigureras för att generera 0-10V eller 2-10V signal nivåer. Alla utgångar är kortslutningsskyddade. Vid bortfall av kommunikation mellan modul och undercentral, intar utgångarna fördefinierad status.

Ladda ned datablad: COMBI-36-datablad

Teknisk information
Matningsspänning:20 – 26 VDC
Strömförbrukning: 70 mA – 85 mA + (8 x 26mA (spole)
Omgivningstemperatur drift: 0 ºC – 50 ºC
Omgivningsfukt drift:Max 95%RH, ej kondenserande
Modul storlek:235 mm x 130 mm x 65 mm
Modul vikt:530 g
Kapslingsklass:IP20
Kommunikationshastighet:9600 bps, 19200 bps, 38400 bps eller 57600 bps
Adress område:1 – 60
Kommunikationsprotokoll:Modbus RTU
Digitala In, specifik data Matning avsökningsspänning DI: 20 – 48 VDC
Avsökningsström: 2.5 mA vid 24 VDC / sluten krets
Tillåten resistans öppen krets: 50 kW – oo (parallell) vid 24 VDC avsökningsspänning
Tillåten resistans sluten krets: 0 Ω – 1 kΩ (serie) vid 24 VDC avsökningsspänning
Tillåten minimum pulslängd: Programmerbar, 5 ms – 1275 ms
Digitala Ut, specifik data Belastning utgångar: 10 A / 250 VAC (resistiv last), 6 A / 250 VAC (induktive last)
Maximal effekt: 2500 VA
Spol ström: ca. 26 mA / aktivt relä
Analoga In, specifik data Upplösning: 20 bitar
Dämpning vid 50 Hz: bättre än 110 dB
Givar typer: NTC, PT1000, Ni1000, 0..20mA, 4..20mA, 0–10V, 2–10V
Ström vid resistiva givare: 0.5 mA vid 1 kΩ, 0.2 mA vid 10 kΩ
Intern resistans vid mA mätning: 100 Ω
Analoga Ut, specifik data
Upplösning: 10 bitar
Normal belastbarhet: 10 mA
Maximal belastning: 20 mA
Maximal spänning: 10 V