Regin NO2F NO2 garagegivare

Värme/Kylmängdsmätare

NO2F är avsedd för behovsstyrning av ventilation i t.ex. garage och vägtunnlar.

24VDC matning

0-10V eller 4-20mA utsignal

- +
Tag: Kamstrup

Beskrivning

NO2F är en kvävedioxidgivare (NO2) avsedd för behovsstyrning av ventilation i t.ex. garage och vägtunnlar. NOX.

Elektrokemisk givare ger hög selektivitet
Skyddsklass IP56
Linjär utsignal 4…20 mA eller 0…10 V
Tvåtråds (4…20 mA) eller tretråds (0…10 V) anslutning för enkel installation
TÜV-godkänd enligt VDI 2053
Automatisk nolljustering

NO2F är avsedd för behovsstyrning av ventilation i t.ex. garage och vägtunnlar. Detektorn installeras av både säkerhets- och energiskäl.

Den mäter koncentrationen av kvävedioxid med en elektrokemisk mätmetod som kännetecknas av god selektivitet även vid låga koncentrationer. Utsignalerna representerar gaskoncentrationen linjärt.

NO2F ska monteras omkring 20-30 cm ovanför golvet. En detektor ska placeras per 200-500 kvadratmeter garageyta, förutsatt att ytan är öppen (utan ”fickor”) och att man har kontinuerligt luftflöde. Transmittern ska
monteras med kabelanslutningen uppåt.

Gränsvärden för kväveoxid kan variera mellan olika länder. Kontrollera alltid att lokala standarder och regelverk följs. Arbetsmiljöverket har satt upp regler och gränsvärden för koncentrationen av kolmonoxid (enligt
Hygieniska gränsvärden): Nivågränsvärde (NGV) 2 ppm Takgränsvärde (TGV) 5 ppm
Då källan är avgaser är dock nivågränsvärdet 1 ppm.