Regin OVA-013 Adapterkit RVAN för Honeywellventiler DN100-150

Värme/Kylmängdsmätare

Adaptersats OVA-013 för anpassning av Regins RVA-ställdon till ventiler av fabrikat Honeywell.

- +
Tag: Kamstrup

Beskrivning

OVA-013 Adapter till ventilställdon RVAN18 / 25. Denna adapter möjliggör montering av RVAN ställdon på ventiler i olika dimension av en mängd fabrikat bl.a.;

Honeywell :
V5015A (DN100-150), V5016A (DN100-150), V5025A (DN100-150), V5050A (DN100-150), V176B (DN100), V538C6xxx (DN50-150), V186 (DN100)