Regin OVA-020 Adapterkit RVAN för Danfoss DN15-50

Värme/Kylmängdsmätare

OVA-020 Adapter till ventilställdon RVAN5 för att montera på vissa Danfoss ventiler.

- +
Tag: Kamstrup

Beskrivning

OVA-020 Adapter till ventilställdon i RVAN5. Denna adapter möjliggör montering av RVAN5 ställdon på ventiler i dimension av en mängd fabrikat bl.a.;

Danfoss: VF2 (DN15-50), VF3 (DN15-50), HVF2 (DN15-50), HVF3 (DN15-50), VL2 (DN15-50), VL3 (DN15-50), HVL2 (DN15-50), HVL3 (DN15-50), VRB2 (DN15, DN20-50), VRB3 (DN15, DN20-50), HVRB2 (DN15, DN20-50), HVRB3 (DN15, DN20-50), VRG2 (DN15, DN20-50), VRG3 (DN15, DN20-50), HVRG2 (DN15, DN20-50), HVRG3 (DN15, DN20-50), VFS2 (DN15-50), HVFS2 (DN15-50), VR2 (DN15-50), VR3 (DN15-50)