Regin Regin COF CO garagegivare

Värme/Kylmängdsmätare

COF är avsedd för behovsstyrning av ventilation i t.ex. garage och vägtunnlar.

24VDC matning

0-10V eller 4-20mA utsignal

- +
Tag: Kamstrup

Beskrivning

COF är en kolmonoxidgivare (CO) avsedd för behovsstyrning av ventilation i t.ex. garage och vägtunnlar.

Elektrokemisk givare ger hög selektivitet
Skyddsklass IP56
Linjär utsignal 4…20 mA eller 0…10 V
Tvåtråds (4…20 mA) eller tretråds (0…10 V) anslutning för enkel installation
TÜV-godkänd enligt VDI 2053
Automatisk nolljustering

Detektorn installeras av både säkerhets- och energiskäl.

Den mäter koncentrationen av kolmonoxid med en elektrokemisk mätmetod som kännetecknas av god selektivitet även vid låga koncentrationer. Utsignalerna representerar gaskoncentrationen linjärt.

Lämplig montering av COF är i andningshöjd, omkring 180 cm ovanför golvet. En detektor ska placeras per 200-500 kvadratmeter garageyta, förutsatt att ytan är öppen (utan ”fickor”) och att man har kontinuerligt luftflöde. Förekommer ”servicegropar” bör en COF installeras i varje grop. Transmittern ska monteras med kabelanslutningen uppåt.

Gränsvärden för kolmonoxid kan variera mellan olika länder. Kontrollera alltid att lokala standarder och regelverk följs. Arbetsmiljöverket har satt upp regler och gränsvärden för koncentrationen av kolmonoxid (enligt
Hygieniska gränsvärden): Nivågränsvärde (NGV) 35 ppm, Korttidsvärde (KTV) 100 ppm
Då källan är avgaser är dock nivågränsvärdet 20 ppm.