Regin TRAFO60 24VAC Transformator 60VA

Värme/Kylmängdsmätare

TRAFO60. Transformator med utbytbara säkringar på båda polerna av sekundärsidan. Överbelastnings- och kortslutningsskyddad.

60 VA
Väggmontering
Kortslutningsskyddad
Utbytbara säkringar

- +
Tag: Kamstrup

Beskrivning

TRAFO60 används för strömförsörjning av styr- och reglerutrustning, larmanläggningar, värmefolie eller värmekabel, halogenbelysning och andra installationer för klenspänning (SELV- och PELV-kretsar).

TRAFO60 är en enfas kompakt skyddstransformator för industriell användning. Den har en låg ljudnivå och är skyddad mot fuktighet, damm och vibrationer. Transformatorn är gjuten i självsläckande polyuretan med
plastkapsling. Den är dubbelisolerad, kortslutningsskyddad och med en säkring för att förhindra överbelastning.

Transformatorn är avsedd för väggmontering. Kapslingen har monteringshål och lättåtkomliga inkopplingsplintar under luckan. Kabelbeslag och kabeldragavlastningar ingår.