Regin TRAFO75 24VAC Transformator 75VA

Värme/Kylmängdsmätare

TRAFO75. Transformator med utbytbar säkring. Överbelastnings och kortslutningsskyddad.

230VAC till 24VAC. 75VA.

- +
Tag: Kamstrup

Beskrivning

TRAFO75 används för strömförsörjning av styr- och reglerutrustning, larmanläggningar, värmefolie eller värmekabel, halogenbelysning och andra installationer för klenspänning (SELV- och PELV-kretsar).

Detta är en enfas kompakt skyddstransformator för industriell användning. Den har en låg ljudnivå och är skyddad mot fuktighet, damm och vibrationer. Transformatorn är gjuten i självsläckande polyuretan med
plastkapsling. Den är dubbelisolerad, kortslutningsskyddad och med en säkring för att förhindra överbelastning.

Detta är en transformator för väggmontering. Kapslingen har monteringshål och lättåtkomliga inkopplingsplintar under luckan.