Öppet mån-fre 07:30-17:00
Öppet mån-fre 07:30-17:00
0243-24 85 00

Aidon valde Hydrostandard för att byta ut 44 000 elmätare

Aidon valde Hydrostandard för att byta ut 44 000 elmätare

Sveriges riksdag har beslutat att landets alla elmätare ska bytas ut mot nya intelligenta mätare. Skälet är proaktivt: Inom en snar framtid – med många fler elbilar och fossilfria industrier – kommer elförbrukningen att öka kraftigt och då måste vi hushålla bättre med resurserna. Det är där som de smarta elmätarena behövs, eftersom de ger hushållen möjlighet att kontrollera sin egen förbrukning och på så sätt påverka elräkningen.

Totalt ska 5,4 miljoner elmätare med vidhängande intelligenta system vara monterade och driftsatta senast den 1 januari 2025. Sveriges nätbolag har med andra ord haft bråda dagar med att upphandla och sjösätta hela processen.

KOBÅ-PROJEKTET

Energibolagen i de fyra kommunerna Kalmar, Oskarshamn, Borgholm och Ålem genomförde en gemensam upphandling för sina 44 000 elmätare. Deras val föll på företaget Aidon, en av Nordens ledande leverantörer av teknik och tjänster för smarta elnät och smart energimätning. Hela projektet går under namnet KOBÅ efter kommunnamnens begynnelsebokstäver.

AIDON OCH HYDROSTANDARD

För det praktiska arbetet att montera 44 000 nya elmätare runt om i fyra kommuner anlitade Aidon Hydrostandard Mätteknik. För att få veta varför de valde just Hydrostandard, liksom hur arbetet har gått så här långt, ringde nyhetsbrevet upp Susanne Reiz, som är projektledare hos Aidon.

– Hur vill du beskriva KOBÅ-uppdraget?

– Det är ett så kallat turn key-projekt. Det betyder att Aidon levererar en helhetslösning som består av både hård- och mjukvara samt installationer. Aidon tillhandahåller alltså elmätarna, systemet som samlar in alla mätdata och en hemsida där kunden, dvs elnätsbolaget, kan se alla uppgifter. Dessutom tar vi, i samarbete med Hydrostandard, hand om allt kring installationer, inklusive planering och kundkontakter.

– Varför vann Aidon uppdraget?

– Vi körde ett pilotprojekt åt Kalmar 2018 med cirka 500 elmätare i en framtidssäker helhetslösning. De blev så nöjda med resultatet att Aidon i slutändan fick förtroendet att genomföra hela KOBÅ-projektet. Uppdraget började i mars 2020 och allt ska vara klart i april 2022.

– Varför valde Aidon att låta Hydrostandard montera alla mätare?

– Av flera skäl. För det första har de en betydande kunskap och erfarenhet av, inte bara elmätare, utan även av fjärrvärme som ingår i några av våra projekt. Sedan är de vana vid det kundnära samarbetet, där man sitter ner och diskuterar upplägget med kunden och anpassar installationsarbetet efter kundens önskemål. De är dessutom mycket flexibla och trevliga att jobba med.

– Hur har Hydrostandard klarat uppdraget så här långt?

– Vi är drygt halvvägs klara med KOBÅ-projektet, och Aidon har därefter inlett fyra andra liknande samarbeten med Hydrostandard. Vi är mycket nöjda.