Öppet mån-fre 07:30-17:00
Öppet mån-fre 07:30-17:00
0243-24 85 00

Karlstad byter ut 34 000 elmätare och 5 400 fjärrvärmemätare

Karlstad byter ut 34 000 elmätare och 5 400 fjärrvärmemätare

För närvarande pågår ett nationellt jätteprojekt i Sverige: alla gamla elmätare ska bytas ut mot digitala. Totalt handlar det om 5,4 miljoner elmätare med vidhängande smarta system som ska vara monterade senast den 1 januari 2025.

Det här är inte gratis, men nyttan väger tyngre än kostnaden. Elförbrukningen i Sverige kommer att öka kraftigt inom en nära framtid med fler elbilar och fossilfria industrier, men med smarta elmätare över hela landet kan vi mycket lättare hushålla med resurserna eftersom mätarna ger en väsentligt bättre kontroll över förbrukningen.

AIDON VANN UPPDRAGET I KARLSTAD KOMMUN

Karlstad är en av landets kommuner som just nu uppgraderar sitt elnät. 34 000 elmätare ska bytas och samtidigt passar man på att även byta 5 400 fjärrvärmemätare. Uppdraget gick till Aidon som vann upphandlingen med en teknisk lösning som kopplar ihop systemen så att alla data från flertalet värmemätare skickas hem via elmätarna.

Det praktiska arbetet att montera alla dessa mätare utförs av Hydrostandard. Projektet startade i september 2022 och ska vara klart i september i år. För att hålla tidsplanen krävs sju tekniker på elsidan och tre på fjärrvärmen som jobbar nonstop från start till mål.

Projektets uppdragsgivare är Karlstad El- och stadsnät (elnätet) och deras systerbolag Karlstad Energi (fjärrvärmen). För att få veta lite mer om uppdraget ringde nyhetsbrevet upp ansvarige Daniel Andersson, som är mätingenjör hos elnätsbolaget.

– Vad gör Karlstad El- och stadsnät?

– Vi är ett elnätsbolag med knappt 100 anställda som tar hand om cirka 30 000 kunder, dvs vi driftar, förvaltar och utvecklar el- och bredbandsnäten åt karlstadsborna.

– Att uppgradera kommunens alla el- och fjärrvärmemätare är e tt turnkey-projekt som till delades Aidon. Vad avgjorde upphandlingen?

– Det var en kombination av teknik och ekonomi. Så till exempel använder deras lösning elmätarna för att även prata hem data från värmemätarna. Bara cirka 400 värmemätare som ligger utanför vårt koncessionsområde krävde ett separat kommunikationssystem.

– Hur har Hydrostandard skött sin del av projektet?

– Det har fungerat utmärkt bra över hela linjen. Först och främst är de väldigt lätta att samarbeta med, lyhörda och lösningsorienterade, för det händer alltid oväntade saker under sådana här stora projekt. Och det gäller alla hos Hydrostandard, både kundtjänst och teknikerna ute på fältet.

– Sen vill jag peka på en annan viktig sak: Det är sällan vi som nätägare träffar våra kunder ansikte mot ansikte, och därför blir Hydrostandards personal våra representanter ute hos kunderna, och den delen sköter de också väldigt bra. De är supertrevliga och får mycket beröm från våra kunder, beröm som alltså även vi får glädje av.